התחיל

1471 22nd St. Jacksonville, FL

New Build

4 Bd |  2 Bath |  1638 Sqft

Single Family Home

$155,000

מחיר מכירה צפוי:

27.2%

תשואה צפויה:

נמכר!

1920 10th St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1828 Sqft

Single Family Home

$130,000

נמכר ב:

26.8%

תשואה נטו:

בשיפוץ

1839 Liberty St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

4 Bd |  2 Bath |  2453 Sqft

Single Family Home

$280,000

מחיר מכירה צפוי:

35.4%

תשואה צפויה:

בשיפוץ

2043 Walnut St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1324 Sqft

Single Family Home

$155,000

מחיר מכירה צפוי:

34.1%

תשואה צפויה:

בשיפוץ

3524 Ardisia Rd. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

4 Bd |  2 Bath |  1308 Sqft

Single Family Home

$128,000

מחיר מכירה צפוי:

25.8%

תשואה צפויה:

נמכר!

1019 Grove Park ln.

Orange Park, FL

Buy, Rent, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1268 Sqft

Single Family Home

$187,000

נמכר ב:

20.5%

תשואה נטו:

התחיל

543 19th St. Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  1 Bath |  1066 Sqft

Single Family Home

$85,000

מחיר מכירה צפוי:

30.4%

תשואה צפויה:

למכירה

1918 Spring Dr Rd. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

4 Bd |  2 Bath |  1436 Sqft

Single Family Home

$127,900

מוצע למכירה ב:

38.6%

תשואה צפויה:

נמכר!

5250 River Park dr.

Jacksonville, FL

Buy, Rent, Fix & Sell

4 Bd |  2 Bath |  1913 Sqft

Single Family Home

$248,000

נמכר ב:

20.8%

תשואה נטו:

נמכר!

6017 Carnation Rd. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

2 Bd |  1 Bath |  892 Sqft

Single Family Home

$63,000

נמכר ב:

20.6%

תשואה נטו:

נמכר!

7 Bauer St. 

Rochester, NY

Buy, Short Hold & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1734 Sqft

2 Family Res (Duplex)

$60,000

נמכר ב:

28.4%

תשואה נטו:

מושכר

1-3 Salina st.

Rochester, NY

Buy & Hold

4 Bd |  2 Bath |  2151 Sqft

2 Family Res (Duplex)

 

 

15.6%

תשואה שנתית נטו:

בשיפוץ

6326 Avalon St. Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1500 Sqft

Single Family Home

$130,000

מחיר מכירה צפוי:

33.8%

תשואה צפויה:

בשיפוץ

340 W 6th St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  3 Bath |  2232 Sqft

Single Family Home

$420,000

מחיר מכירה צפוי:

23.5%

תשואה צפויה:

נמכר!

104 W 44th St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1289 Sqft

Single Family Home

$130,000

נמכר ב:

31.5%

תשואה נטו:

למכירה

440 W 23rd St. 

Jacksonville, FL

Buy, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1334 Sqft

Single Family Home

$138,900

מוצע למכירה ב:

43.6%

תשואה צפויה:

נמכר!

2115 Fourakre rd.

Jacksonville, FL

Buy, Rent, Fix & Sell

3 Bd |  1 Bath |  1210 Sqft

Single Family Home

$134,000

נמכר ב:

22.6%

תשואה נטו:

נמכר!

4445 Jade dr.

Jacksonville, FL

Buy, Rent, Fix & Sell

3 Bd |  2 Bath |  1241 Sqft

Single Family Home

$137,000

נמכר ב:

18.3%

תשואה נטו:

2020 © כל הזכויות שמורות